กรุณาสมัครผ่านสายงานของท่าน โดยใช้ link ผู้แนะนำของท่าน